Voor wie bedoeld

 

Onze hulpverlening is bedoeld voor volwassenen die vanwege psychische klachten ondersteuning en activering wensen. Bijvoorbeeld omdat ze een tekort ervaren bij hun zelfredzaamheid, 

zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, dag structuur, financiën/regelzaken en sociale contacten. Naast de individuele begeleiding -ook in de thuissituatie- hebben we dagbesteding en kunnen we helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Verder kunnen we overbruggingscontacten bieden aan mensen die op een wachtlijst staan, bijv. voor een behandeling bij een GGZ instantie.

Het grootste deel van de mensen die wij begeleiden heeft een behandeling afgerond of heeft nog een behandelaar (psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist, SPV etc.) Anderen hebben alleen contact met hun huisarts. Of iemand in aanmerking komt voor begeleiding door een 

maatwerkvoorziening wordt bepaald door de indicatiesteller van de gemeente. (WIJ team, wmo consulent).

Soort hulpverlening

Onze hulpverlening wordt een maatwerkvoorziening genoemd en valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De begeleiding kan als ZIN (zorg in natura) of via PGB geboden worden. Wij bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

Praktijk Broens is mede oprichter van Noorderlicht GGZ, een kleinschalige behandelinstelling. Door nauwe samenwerking en korte lijntjes kan er effectief gewerkt worden. Behandelingsgesprekken kunnen ook plaatsvinden in onze praktijk.