Over de praktijk

De praktijk

De praktijk, die geleid wordt door Michelle en Bert Broens, bestaat sinds 2007. Michelle Broens is psychiatrische verpleegkundige, Bert Broens is (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Beide hebben jarenlange ervaring binnen de GGZ in o.a. de psychiatrische zorg thuis en deeltijdbehandeling. Momenteel bestaat het team uit 15 medewerkers: (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werker, psychologen, administratief medewerkers. Wij hebben wekelijks werkoverleg, 1x per 4-6 weken intervisie en verder regelmatig tussendoor contact met elkaar.

Onze werkwijze en visie

Wij willen ons kenmerken door een betrokken en serieuze houding. We werken graag methodisch en doelgericht waarbij de wens van de hulpvrager centraal staat. We nemen voldoende tijd en aandacht zodat we kwalitatief goede en op maat gerichte begeleiding kunnen bieden. Dit betekent ook dat wij alleen met mensen kunnen werken die de intentie hebben wat aan hun problematiek te willen doen en die zich er, natuurlijk overeenkomstig hun mogelijkheden, voor inzetten. Door een goede samenwerking met de hulpvrager en evt. zijn netwerk hopen wij het welbevinden te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een zo stabiel mogelijk functioneren.

Kwaliteit van zorg/BIG-registratie

De verpleegkundigen van praktijk Broens zijn BIG geregistreerd. De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is één van de wetten die de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg bevorderen en bewaken. Met deze wet worden patiënten beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Wij hebben een klachtenregeling via Quasir. https://www.quasir.nl/

Cliëntenraad

Onze praktijk heeft een actieve cliëntenraad.

Medewerkers

Teksten: Wordt nog aan gewerkt