Over de praktijk

De praktijk wordt geleid door Michelle en Bert Broens, is een maatschap en bestaat sinds 2007. Michelle Broens is psychiatrische verpleegkundige, Bert Broens is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Beide hebben jarenlange ervaring binnen de GGZ in o.a. de psychiatrische zorg thuis en deeltijdbehandeling. Momenteel bestaat het team uit 18 medewerkers: psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en administratief medewerkers. Wij hebben wekelijks werkoverleg, 1x per 4-6 weken intervisie en verder regelmatig tussendoor contact met elkaar.

Onze werkwijze en visie

Wij willen ons kenmerken door een betrokken en serieuze houding. We werken graag methodisch en doelgericht waarbij de wens van de hulpvrager centraal staat. We nemen voldoende tijd en hebben aandacht voor de cliënt zodat we kwalitatief goede en op maat gerichte begeleiding kunnen bieden. Dit betekent ook dat wij alleen met mensen kunnen werken die de intentie hebben wat aan hun problematiek te willen doen en die zich er, natuurlijk overeenkomstig hun mogelijkheden, voor inzetten. Als contra-indicatie voor onze individuele begeleiding en dagbesteding geldt: verslavingsproblematiek en ernstige externaliserende gedragsproblemen. Door een goede samenwerking met de hulpvrager en eventueel zijn/haar netwerk hopen wij het welbevinden te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een zo stabiel mogelijk functioneren.

Soort hulpverlening

Onze hulpverlening wordt een maatwerkvoorziening genoemd en valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De begeleiding kan als ZIN (Zorg In Natura) of via PGB (PersoonsGebonden Budget) geboden worden. Wij bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

Kwaliteit van zorg/BIG-registratie

De verpleegkundigen van Praktijk Broens zijn BIG-geregistreerd. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg is één van de wetten die de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg bevorderen en bewaken. Met deze wet worden patiënten beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.
BIG nr. Michelle Broens: 69.05.96.75.430
BIG nr. Bert Broens: 89.00.03.80.530
BIG nr. Kees Mulder: 99.04.18.32.630
BIG nr. Judith Wösten: 59.91.87.41.930
BIG nr. Albert Bleeker: 59.00.27.05.630
BIG nr. Jan Bauke de Vries: 19.91.50.95.330

Wij hebben een klachtenregeling via Quasir.

Cliëntenraad

Onze praktijk heeft een actieve cliëntenraad.

Praktijk Broens beschikt over een ISO 9001:2015 certificaat.

Medewerkers

Michelle Broens
Eigenaar
Psychiatrisch Verpleegkundige
Bert Broens
Eigenaar
SPV
Kees Mulder
HBO-Verpleegkundige
Begeleider
Judith Wösten
Verpleegkundige
Begeleider/Dagbesteding
Tessa Waslander
Psycholoog
Teamleider/Begeleider
Merlien Andriessen
Financieel Administratief Medewerker
Albert Bleeker
HBO-Maatschappelijk Werker
Begeleider
Antonia Postma
SPH
Begeleider
Anne van der Heide
HBO-Maatschappelijk Werker
Teamleider/Begeleider
Jan Bauke de Vries
Verpleegkundige-4
Begeleider
Annet Vriese-Dieterman
Administratief Medewerker
Personeelszaken
Carolien Kreuijer
Maatschappelijk Werker
Begeleider
Cecile Bonting
SPH en SKJ
Begeleider/Dagbesteding
Baukje Hoekstra
Toegepast Psycholoog
Begeleider
Nienke Knol
SPH
Begeleider
Pien van Bijssum
Maatschappelijk Werker
Begeleider
Eva van der Borg
Maatschappelijk Werker
Begeleider
Andreea Ursu
SPH
Begeleider
Niroja Smalbil
HBO-SPH
Begeleider
Stefan Buringa
SPW niveau-4
Begeleider
Bart Analbers
Maatschappelijk werker
Begeleider
Esther Reinhart
Maatschappelijk werker
Begeleider