Kosten/Financiering

Onze hulpverlening wordt een maatwerkvoorziening genoemd en valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De begeleiding kan als ZIN (Zorg in natura) of via PGB (persoonsgebonden budget) geboden worden.

Alle mensen die een indicatie voor begeleiding willen aanvragen moeten dit in de gemeente Groningen via een WMO-consulent van de WIJ teams doen. Wij kunnen in een kennismakingsgesprek ook informatie over deze procedure geven.

ZIN

Wij hebben contracten met o.a. de gemeente Groningen (Haren valt per 01-01-2019 onder de gemeente Groningen), Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) en gemeente Westerkwartier waaronder Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn vallen.

PGB

Wij begeleiden ook cliënten die via de WMO een PGB hebben gekregen. Bij het toekennen van een indicatie kan PGB aangevraagd worden i.p.v. ZIN. De tarieven hiervoor worden door de gemeente bepaald en kunnen per gemeente verschillen. Wij hanteren bij het aangaan van een zorgovereenkomst bepaalde leveringsvoorwaarden.

De CAK eigen bijdrage

Bij zowel een PGB als bij ZIN wordt door het CAK een eigen bijdrage berekend. M.i.v. 2020 is dit maximaal € 19,00 per maand voor de duur van de indicatie, ongeacht of er zorg geleverd is of niet. Let dus op dat een indicatie niet onnodig doorloopt.

Mogelijk wordt via de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar een gedeelte vergoed. Ook kan het zinvol zijn te onderzoeken of een collectieve verzekering of bijzondere bijstand van de gemeente hierin wat kan betekenen. Zie voor informatie o.a.: de website van de gemeente (stad Groningen = WIJ) van de eigen woonplaats. Verder is er veel informatie te vinden op de website van Per saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Hier zijn wij lid van.