Kosten/Financiering

Onze hulpverlening wordt een maatwerkvoorziening genoemd en valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  De begeleiding kan als ZIN (Zorg in natura) of via PGB geboden worden.

Alle mensen die een indicatie voor begeleiding willen aanvragen moeten dit via een WMO consulent van de WIJ teams van de gemeente doen. Wij kunnen in een kennismakingsgesprek ook informatie over deze procedure geven.

ZIN (Zorg in Natura)

Wij hebben contracten bij de meeste gemeenten.  Je kunt met ZIN of PGB bij ons terecht.

PGB

Wij begeleiden ook cliënten die via de WMO een PGB hebben gekregen. (bij het toekennen van een indicatie kan PGB aangevraagd worden i.p.v. ZIN ). De tarieven hiervoor worden door de gemeente bepaald en kunnen per gemeente verschillen.

De CAK eigen bijdrage

Bij zowel een PGB als bij ZIN wordt door het CAK een eigen bijdrage berekend. Deze is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Het kan mogelijk zijn dat je via de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar een deel vergoed krijgt. Ook kan het zinvol zijn te onderzoeken of een collectieve verzekering of bijzondere bijstand van de gemeente hierin wat kan betekenen.
Zie voor diverse informatie: de website van WMO van de gemeente (stad Groningen = WIJ ) in de eigen woonplaats. Verder is er veel informatie te vinden op de web site van Per saldo, www.pgb.nl, de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Hier zijn wij lid van.

Leveringsvoorwaarden

Dit zijn regels en voorwaarden die wij hanteren bij het aangaan van een zorgovereenkomst. (in geval van PGB).