Cliëntenraad

Van links naar rechts: Richard Feijen, Ronnaldo Remeijer, Jason van Kampen en Ryan Rijkee

Laat ons je ideeën of suggesties weten via clientenraadpraktijkbroens@gmail.com of in de ideeënbus op de praktijk.