Cliëntenraad

Praktijk Broens heeft een cliëntenraad, deze komt ± 3 keer per jaar bij elkaar om te bespreken wat er leeft onder de cliënten. Cliënten kunnen hun ideeën, suggesties of eventuele klachten bij hen kwijt.
De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 3 leden:

Notulist: Jason van Kampen
Voorzitter: Ronnaldo Remeijer
Algemeen lid: Gjalt Woudtstra

In de praktijk hangt een afgesloten brievenbus waar de cliënten hun ideeën, suggesties of eventuele klachten kunnen deponeren.

De bus wordt 1x per week geleegd, de brieven worden dan besproken en er volgt altijd een antwoord.

Zij hebben ook een eigen emailadres. Ook via die weg kan men reageren, er zal dan zo snel mogelijk een antwoord komen.
cliëntenraadpraktijkbroens@gmail.com

Van links naar rechts: Ronnaldo Remeijer, Gjalt Woudstra en Jason van Kampen