GGZ Behandeling

Praktijk Broens is mede oprichter van Noorderlicht GGZ, een kleinschalige instelling voor behandeling. Door nauwe samenwerking en korte lijnen kan er effectief gewerkt worden. Behandelingsgesprekken kunnen ook plaatsvinden in onze praktijk.

Let op: Op dit moment is er een aanmeldstop voor Noorderlicht GGZ. Er kunnen daarom, in ieder geval tot 01-01-2019, geen nieuwe cliënten worden aangemeld.

  • Noorderlicht –GGZ is een nieuwe, kleinschalige GGZ-zorgaanbieder, gevestigd in de stad Groningen, die ambulante behandeling biedt aan volwassenen.
  • Ons aanbod bestaat uit kortdurende generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor cliënten met (soms langdurige) psychiatrische problematiek.
  • De doelstelling van Noorderlicht GGZ is om kwalitatief goede behandeling en (maatschappelijke) activering aan te bieden met als resultaat dat de zorgbehoefte van cliënten structureel verminderd wordt.
  • We willen in samenhang met de individuele behandeling aandacht besteden aan de omgeving van de cliënt: woonbegeleiding, het netwerk erbij betrekken, activering, en/of arbeidsre-integratie of dagbesteding. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de cliënt.